Redni občni zbor ČD Mlinšek 2019

V soboto, 19. januarja 2019, je potekal 91. redni letni občni zbor čebelarskega društva Mlinšek. ČD Mlinšek je bilo v preteklem letu zelo aktivno in uspešno. Prvič smo praznovali svetovni dan čebel, naše društvo je prejelo odlikovanje Antona Janše I stopnje, v društvu smo praznovali 90 letnico delovanja društva, ob tej priliki smo izdali bilten, organizirali predavanja iz apiterapije in medenih pijač,  pripravili razstavo čebelnjakov naših članov in ob občinskem prazniku smo prejeli grb MO Velenje.

Predsednik Miran Glinšek je v svojem poročilu povedal, da smo veliko pozornosti posvečali izobraževanju in usposabljanju članov, skrbeli smo za promocijo in razvoj čebelarstva v  sodelovanju z veterinarsko službo pa smo organizirali izobraževanja in usposabljanja iz zdravstvenega varstva čebel. Organizirali smo predavanja, terenska  izobraževanja in usposabljanja za rejo čebel in pridelavo medu.

Kot vsako leto smo se tudi v letu 2018 udeležili tradicionalnega medenega oziroma slovenskega zajtrka v vrtcih in šolah.  V ta namen smo v vrtcih in v šolah razdelili 2300 zgibank in ostalega propagandnega materiala ter donirali 18 kg medu.

Naši mladi krožkarji so se maja udeležili 41. državnega srečanja in tekmovanja v Krškem, kjer so v močni konkurenci dosegli odlične rezultate.

V naše vrste smo sprejeli štiri nove člane, ki jim želimo uspešno čebelarjenje.
Strokovno ekskurzijo smo tokrat organizirali v Slovenske gorice.

Za uspešno in požrtvovalno delo v društvu smo podelili priznanja Antona Janše tretje stopnje, ki ga je prejel Sotler Drago. Priznanje za razvoj in promoviranje čebelarstva smo podelili g.Čanč Francu. Zahvale za zasluge pri razvoju čebelarstva so prejeli Mateja Šeliga, Fanika Grošl in Tone Meža.

Zelo smo zadovoljni, da smo kljub skromnim finančnim sredstvom realizirali večino zastavljenih nalog v katerih je sodelovalo širše članstvo.

 

Fotografije: Jaka Grošl

Slakovega čebelarja nam je zaigral Matjaž Meža.

Pozdrav predsednika Mirana Glinška.

V imenu ČZ SAŠA nas je nagovoril Tomaž Lesnjak. Za finance pa v naši družini skrbi Fanika Grošl.

Franc Čanč je prejel priznanje za razvoj in promoviranje čebelarstva

Franc Klauzner  prejemnik priznanja ob življenjskem jubileju

 

Občni zbor je vodil delovni predsednik Miran Meža.

Skupinska slika vseh prisotnih na občnem zboru.