Organi čebelarskega društva Mlinšek

Velenje, 23.1.2016

Upravni odbor je na predlog kandidacijske komisije pripravil predlog kandidatov za posamezne funkcije v vodenju ČD Mlinšek Velenje.

 

Predlog kandidatov za predsednika: mag. Miran Glinšek

Za podpredsednika: mag. Miran Meža

Tajnik:  Mateja Šeliga

Blagajnik: Fanika Grošl

 

Predlog kandidatov za Upravni odbor (UO)

 1. Tone Meža
 2. Franc Klauzner
 3. Vidko Špeh
 4. Vid Glinšek
 5. Jože Lemež
 6. Pavel Sešel

Predlog kandidatov za Nadzorni odbor (NO)

 1. Slavko Pocajt
 2. Rudi Cvikl
 3. Marjan Moravec
 4. Franc Brodej

Predlog kandidatov za Disciplinsko komisijo (DK)

 1. Matija Ocepek
 2. Franc Bačovnik
 3. Marjan Lipičnik